مرتب سازی بر اساس:
  • – خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
    – محافظت ممتاز از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی
    – پایداری برشی ممتاز محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول مصرف می گردد

    ارسال در بسته 2 عددی

    1,356,000 تومان