مرتب سازی بر اساس:
  • مدل:ترموکوپل دار (قطع کن گاز)
  • جنس بدنه:برنج
  •  کوره ندارد
  • پوشش بدنه:کروم
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی (ارسال رندوم مدل قوری)
  3,580,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار
  • کوره ندارد
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم طلایی
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی(طرح رندوم)
  3,850,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار
  • کوره ندارد
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی (ارسال رندوم مدل قوری)
  3,850,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم و استاتیک
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی (ارسال رندوم مدل قوری)
  3,350,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار مدل کلاسیک
  • جنس بدنه:برنج
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی طرح دار
  3,450,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم و استاتیک
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی طرح دار
  3,420,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار مدل کلاسیک
  • جنس بدنه:برنج
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی طرح دار
  تماس بگیرید
  • مدل:ترموکوپل دار
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی (ارسال رندوم مدل قوری)
  تماس بگیرید
  • مدل:ترموکوپل دار
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم طلایی و استاتیک
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی(طرح رندوم)
  3,450,000 تومان
  • مدل:ترموکوپل دار
  • جنس بدنه:برنج
  • پوشش بدنه:کروم و استاتیک
  • نوع سوخت : گاز شهری و مایع
  • ظرفیت:۶ لیتر
  • ارتفاع سماور:حدودا ۶۰ سانتی متر
  • قوری چینی (ارسال رندوم مدل قوری)
  3,350,000 تومان